Č - Čeština

Genetická metoda čtení

 

Psaní, gramatika

 

Čtení

 

Dětské časopisy

 

Déčko

 

Pohádky, seriály (Déčko)

 

Procvičování učiva